Eskişehir’de faaliyet gösteren hukuk büromuz ceza avukatı olarak da müvekkillerimize hizmet sunmaktadır.Adaleti ve  hukukun üstünlüğünü prensip edinmiş olan Eskişehir ceza avukatı kadromuz ceza hukukuna konu olan her türlü olayla ilgilenmekte ve bu olayların çözümü için  ceza avukatı hizmetini sunmaya çalışmaktadır.

Temel ceza kanunlarındaki ve diğer ceza kanunlarında tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında şüpheli vekili, sanık vekili, sanık müdafii, mağdur vekili, müşteki vekili, müdahil vekili olarak Eskişehir ceza avukatı kimliğini üstlenen hukuk büromuzun deneyimli avukatı Av. Elif Kocabaş müvekkillerimizin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla gerek Eskişehir gerekse civardaki bir çok şehirde ceza hukuku alanında avukat hizmetini sağlamaya çalışıyor.

Ceza davaları suçun konusuna göre savcının yürüttüğü soruşturmaya bağlı olarak şekillenmektedir.Ceza davaları iki tür mahkemede görülür.Bunlardan birincisi asliye ceza bir diğeri ise ağır ceza mahkemesidir.Yukarıda da söylediğimiz gibi suça konu olan olayın hangi mahkemede görüleceği hem suçun ağırlığına hem de savcının tamamladığı soruşturmanın sonucuna göre şekillenir.

Ağır Ceza Davaları Hangi Suçları Kapsar?

Ceza mahkemeleri ikiye ayrılır.Verilecek cezalar bakımından en ağır cezayı veren mahkeme ağır ceza mahkemesidir.Bu mahkeme türünün konusu olan suçlar aşağıda sıralanmıştır

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere;

1- Yağma

2- İrtikap

3- Resmi belgede sahtecilik

4- Nitelikli dolandırıcılık

5- Hileli iflas

6– Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar

7-Silahlı örgüt

8-Terörle ilgili tüm suçlar

9-Uyuşturucu ticareti

10-Kasten adam öldürme yada teşebbüs

Yukarıda sayılı suçlar olmakla birlikte daha bir çok suç ağır ceza mahkemesinin konusu alanına girer.

Ağır ceza davası kişilerin hayatlarını derinden etkileyen davalardır.Bu yüzdendir ki hakkında ağır cezada dosyası açılan bir kişi mutlaka tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile dava sürecini yürütmelidir

Asliye Ceza Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

Sulh ceza ve ağır ceza davaları dışındaki davaları asliye ceza mahkemeleri bakar.Bu davaların cezaları genellikle on yıla kadar olan davalardır. Asliye ceza Mahkemesi’nın baktığı suçun konuları oldukça fazladır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Kasten adam yaralama
 • taksirle adam yaralama
 • uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma
 •  tehdit
 • hırsızlık
 • şantaj
 • hakaret
 • mala zarar verme
 • basit dolandırıcılık
 • güveni kötüye kullanma
 • uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu
 • kişisel verilerin kaydedilmesi
 • konut dokunulmazlığını ihlal
 •  iftira
 • özel belgede sahtecilik
 • yalan tanıklık

 

Eskişehir Asliye Ceza mahkemesi

9 ayrı mahkeme şeklinde işlemektedir.Bu asliye ceza mahkemeleri yukarıda sayılan suçlarla oldukça fazla karşılaşmaktadır. Bu yazımızda söz konusu herhangi bir suçun hangi mahkemede görüleceğine dair bir bilgilendirme yapmak istedik ve bu sayede kişilerin nasıl hareket edeceklerine dair kafalarında bir şeylerin oluşabileceğini düşündük.

   Sonuç olarak Eskişehir ağır ceza mahkemesi yada Eskişehir asliye ceza mahkemesine konu olacak bir durum yaşadıysanız Eskişehir ceza avukatı olarak hizmet veren Avukat Elif KOCABAŞ ile görüşmeniz dava sürecinde uzman yardımı almanızı sağlayacaktır.

 Unutmayın ki gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez o yüzden bu tür davalarda atacağınız adımları çok iyi bilmelisiniz ki kendinizi hakkınızı layıkıyla savunabilesiniz. Bu durum da ancak uzman ve tecrübeli bir avukat yardımıyla mümkün olabilir.