Eskişehir Arabuluculuk

     Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukukumuzda yerini almıştır. Günümüz hukuk sisteminde son derece uzun süren davalara alternatif olarak arabuluculuk yöntemi getirilmiştir. Bu yöntem kazan-kazan mantığına dayanan her iki tarafın da karşılıklı oturup anlaştığı ve mahkeme sürecine başlamadan hem süre açısından hem de diğer durumlarda kazançlı çıktığı bir durumdur.

Arabuluculuk sürecinde taraflar üçüncü bir kişi tarafından bir araya getirilir ve ortadaki anlaşmazlık ya da problem masaya yatırılır.Müzakereler edilir alternatif çözüm yolları bulunmaya çalışılır iki tarafın da anlaşma konusunda bir sonuca varamaması halinde bu konuda uzmanlık eğitimi almış bağımsız arabulucu denilen kişi devreye girer ve kendi ürettiği çözüm yollarını taraflara, taraflarda isterse sunar. Taraflar bu durumu kabul etmek yada etmemekte özgürdür. Anlaşma sağlanması durumunda iki taraf da bu durumdan kazançlı çıkar .

Arabuluculuk bazı durumlarda zorunlu bazen de ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Son dönemlerde bir çok olay ya da problemin çözümünde arabuluculuk şartı getirilmiş taraflar dava açmadan bir arabulucuyla görüşme şartı koyulmuştur.Arabuluculukta yapılan anlaşma ilam niteliğindedir ve bir daha vazgeçmek mümkün değildir. Anlaşma olması halinde mahkeme süreci de kapanmış olur ve kişiler sulh yapmış olurlar.Arabuluculuk esnek bir çözüm yöntemidir.

Örnek olarak ilk oturumda bir ön görüşme yapılıp taraflara düşünmeleri için zaman tanınabilir.Tekrar toplanıp ikinci oturumda taraflar tekrar dinlenip bir karara varılabilir.Arabuluculuk kesinlikle kişilerin yargılandığı bir yöntem değildir. Tamamiyle tarafların anlaşıp ortak bir noktaya ulaştığı ulaştığı çözüm yöntemidir.Arabuluculuk sürecinde taraflar hiçbir şekilde zorlanamazlar, zorla ikna edilmeye çalışılamazlar.

  Kimler Arabuluculuk Yapabilir?

Herkesin sıklıkla sorduğu soruların başında gelir bu soru. Arabuluculuk herkes tarafından yapılacak bir şey değildir tabi ki. Belirli şartlar gerektirir ve belli eğitimleri almanız gerekir ki arabuluculuk mesleğini yapabilesiniz.Arabulucuk yapmak için gerekenler şunlardır;

  • Öncelikle herhangi bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmak
  • kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak
  • Mesleğinden en az beş yıl kıdem sahibi olmak
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak
  • Son olarak da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk sınavında başarılı olmak.

Yukarıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde adalet Bakanlığının oluşturduğu arabuluculuk listesine kaydolan arabulucu arabuluculuk faaliyetlerine başlamış olur.Eskişehir arabuluculuk bürosu,ihtiyacı olan kişilere büromuz arabuluculuk hizmeti de vermekte bu sayede bir çok anlaşmazlıkçözümlesonuçlanmaktadır.

Arabulucuya ihtiyacı olan müvekkiller Eskişehir arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilirler yada bir arabulucu ile iletişime geçerek sorunlarının çözüme kavuşmasını isteyebilirler.

    Neden Arabulucuya Başvurmalısınız?

Mahkemelerin yoğun olması sebebiyle ve yargının iş yükünün azaltılmasıamacıyla arabuluculuk son derece makul ve kazançlı bir yöntem haline gelmiştir. Tabi bu yöntemde tarafların anlaşması ortak bir noktada buluşması önemli olacaktır. Eğer arabulucuya başvurursanız her şeyden önce uzun bir mahkeme süreci beklemiş olmazsınız.Cebinizden hiç para çıkmaz yada yapacağınız en az masrafla bu süreçten kârlı çıkabilirsiniz.

Uzun bekleyişler içinde kalmanıza gerek kalmaz ve her şeyden önemlisi psikolojik yıpranmalar yaşamadan içinde bulunduğunuz problemi çözebilirsiniz.Arabuluculukta gizlilik esastır mahkemelerde ise aksine şeffaflık olmalıdır.Kişilere dayatma yapmadan tarafların arasındaki iletişim problemi de giderilerek aslında tüm problemlerin üzerinden gelineceği inanışına dayanan bir yöntemdir. Saydığımız tüm bu sebepler arabuluculuk sürecini tercih etmeniz için önemlidir.

Her ne kadar toplum olarak arabuluculuk konusunda çok fazla haberdar olmasak da karşılaştığımız problemler sonucunda kimi zaman dava açmadan zorunlu olarak kimi zaman ise ihtiyari olarak arabuluculuk sistemi ile karşı karşıyayız ve öyle görünüyor ki ilerleyen yıllarda arabuluculuk kapsamına giren konular da oldukça genişleyecektir.

  Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Ortada bulunan bir anlaşmazlığın çözümü için taraflardan birisi bir arabulucuya ya da bir arabuluculuk bürosuna başvuru yapar böylece arabuluculuk süreci başlamış olur.Eskişehir arabuluculuk bürosu şu anki adalet sarayının içinde yer alıyor ki çoğu şehirde de arabuluculuk büroları adliye sarayında yer alıyor.Arabuluculuk süreci başladıktan sonra görevi alan arabulucu tarafları toplantıya davet eder ve iki taraftan da taleplerini dinler.

Farklı çözüm önerileri, alternatif yollar belirlenip anlaşma sağlanabilir ya da kişilerin beklentisi beklentisinin uyuşmaması sebebiyle anlaşma gerçekleşmeyebilir.İki taraf da son kez dinlenip karara varılır ve anlaşma yada anlaşmama tutanakları imzalanıp taraflara teslim edilir. Arabuluculuk görüşmesine taraflar kendileri bizzat katılacağı gibi vekalet verdikleri bir avukatın da görüşmeye katılmasını isteyebilirler.

Bir arabuluculuk süreci genel manada beş ana maddeden oluşur:

  • Hazırlık
  • Başlangıç
  • İnceleme/Araştırma
  • Müzakere
  • Sonuç/Anlaşma

Arabulucu bu maddelerin hepsinde aktif olarak rol alır ve burada en önemli husus tarafsızlığını muhafaza etmek zorundadır. Arabulucu yukarıda da bahsettiğimiz gibi taraflara kesinlikle dayatma yapmamalıdır çünkü bu süreç karşılıklı gönüllülük ilişkisine dayanır.

    Arabuluculuk hangi konuları kapsar?

Arabuluculuk; zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılır.

Zorunlu arabuluculuk kapsamında olanlar;ticari davalar ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.)

7251 Sayılı Kanun ile 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüketici uyuşmazlıklarında da zorunlu hale geldi. Tüketiciler bu tarihten itibaren, satıcı ve sağlayıcılarla olan, 10 bin 390 TL nin üzerindeki veya konusu itibarıyla parasal bir değeri bulunmayan, para talebi içermeyen uyuşmazlık ve şikayetlerini, dava açmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturacaklar.

İhtiyari arabuluculuk kapsamında ise kişilerin arasında özel hukuktan kaynaklanan konular yer almaktadır.Örnek olarak bir kiracı ev sahibi anlaşmazlığı ihtiyari arabuluculuk kapsamında olup zorunlu değil kişilerin tercihine bırakılmıştır.

    Arabuluculuk Ücreti Kim Tarafından Ödenir.

             Arabuluculuk ücreti arabulucuya iki şekilde ödenecektir. Bunlardan birinci yolu tarafların anlaşması durumudur. Eğer taraflar belli bir konuda anlaşma sağlarsa arabuluculuk ücreti iki taraf arasında paylaşılır yada tek bir taraf öder fakat anlaşma olmadığı durumlarda ise Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bütçeden arabulucunun ücreti ödenir.

Eskişehir ilinde bir arabulucuya ihtiyaç duyarsanız hukuk büromuzun aynı zamanda arabuluculuk faaliyetinde bulunduğunu da bilmenizi isteriz. Bir alternatif olarak da Eskişehir arabuluculuk bürosuna başvurup rasgele bir arabulucu atanmasını da isteyebilirsiniz.

Eskişehir Arabulucu Avukat Elif Kocabaş

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button