Eskişehir Boşanma Davası İle İlgili Her Şey.

  Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bir boşanma davası iki türde açılabilir. Bu dava türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer taraflar karşılıklı olarak boşanma konusunda uzlaşmaya vardıysa açılan dava anlaşmalı olur ve diğerine göre daha çabuk biter. Her iki tarafında beklentilerinin farklı olduğu ortada bir uzlaşmanın olmadığı durumlarda ise çekişmeli boşanma davası açılır. Bu süreç daha uzundur ve sabır gerektirir. Bu tür davalar bir boşanma avukatı aracılığıyla açılmalıdır.Davanın boşanma avukatı ile açılması tarafların hak kaybına uğramasını büyük ölçüde engelleyecektir. Boşanma davası hazırlanacak bir dilekçeyle aile mahkemelerine başvuru ile açılır. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi ne başvuru yapılır.

Boşanmaya Neler Sebep Olur?

Bir boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların oluşabilmesi gerekir. Boşanma davalarında günümüzde en belirgin sebep maalesef aldatma olarak ön plana çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi sosyal medyanın insanların yaşam alanını işgal eder hale gelmesi eşlerin birbirine olan sadakatini zedelemiştir.

Bunların yanında öldürmeye teşebbüs, zina, kötü muamele, suç işlemek, ağır derece onur kırıcı davranış, terk etmek, akıl hastalığı, haysiyetsiz bir yaşam sürme, şiddetli geçimsizlik vb sebepler de vardır.Bu sebepler Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.Ayrıca Yargıtay tarafından benimsenen bazı sebepler de vardır.Örnek verecek olursak eşi sosyal ortamlarda yalnız bırakmak, eşi kendi ailesiyle yaşamaya zorlamak,eşin çalışmasına engel olmak gibi sebepler de boşanma sebebi olarak gösterilmiştir. Dava açıldıktan sonra yukarıda sayılan sebepleri öne süren taraf bu durumu kanıtlarla ve şahitlerle ispat etme yükümlülüğün dedir.

Boşanma İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

 Boşanma davası için olarak aile mahkemelerine başvuru yapılır.Aile mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri boşanma davalarına bakarlar. Eskişehir boşanma davaları için beş tane Aile Mahkemesi kurulmuştur.Yukarıdaki yazımızda da paylaşıldığı gibi başvurular bireysel olarak yapılacağı gibi bir boşanma avukatı aracılığı ile de yapılabilir.

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davaları eşlerden birinin ikamet ettiği yerdeki mahkemeye başvurularak açılabilir. Fakat bu başvurunun yapılabilmesi için bir takım evraklara ihtiyaç vardır. Bu evraklar nüfus cüzdanı nüfus kayıt örneği eğer dava avukatla takip edilecekse verilecek bir adet vekaletname örneği(özel yetkili)ile başvuru yapılabilecektir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

 Boşanma davaları davanın içeriğine olayların gidişatına ve seyrine göre değişmektedir. Bu tür davalarda hiçbir avukat ya da hiçbir mahkeme kesin bir süre verememektedir. Çünkü her bir boşanma davası birbirinden  farklı olarak gelişmektedir.Olayın içeriği tarafların tutumu bu sürenin kısalmasını yada uzamasını etkiler.Tarafların nafaka, velayet, tazminatlar, eşler arasındaki mal varlıkları, ziynet eşyalarının iadesi gibi konulardaki anlaşmazlıklar bu sürenin uzamasını doğrudan etkiler. Ama Eskişehir’de boşanma sürelerine bakacak olursak 1 ay ve 2 yıl arasında değişmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

 Anlaşmalı boşanma çiftlerin her konuda uzlaşmaya varıp bir anlaşma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurdukları boşanma türüdür. Bu tür boşanma davaları en kısa sürede sonuçlanabildiği gibi tarafların en az yıprandığı boşanma şeklidir. Bu boşanma şeklinin gerçekleşmesi için iki şeye ihtiyaç vardır. Bunlardan birincisi tarafların en az bir yıl boyunca evli kalmış olması gerekir ikincisi ise yine her iki tarafında hakim huzurunda imzaladıkları boşanma protokolünün maddelerini kabul ettiklerini söylemeleri gerekir.

 Çekişmeli Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

 Çekişmeli boşanma davaları her iki tarafında anlaşamadığı birbirinden farklı beklentilerinin olduğu ve  bu sayede oldukça uzun sürede sonuçlanan dava türüdür.Bu yüzdendir ki çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürelerde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin uzaması hem çiftleri olumsuz etkilemekte hem de varsa çocukların psikolojik olarak zarar görmelerine yol açmaktadır.Çekişmeli boşanma davası mutlaka bir boşanma avukatı tarafından takip edilmelidir çünkü bahsettiğimiz gibi bu davalar oldukça uzun süreli ve zor davalardır. Dilekçelerin yazılması karşı tarafın vereceği beyanlara itiraz ve davanın açılması sürecindeki işlemler oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin tecrübeli bir boşanma avukatı tarafından takip edilmesi tarafların hak kazancı bakımından avantaj olacaktır.Çekişmeli boşanma davalarında aile hakiminin bilirkişi ya da herhangi bir rapora ihtiyaç duyması halinde davanın sürecide uzayacaktır. Bu yüzden çekişmeli boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması beklenmez.Bir yerde çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için;

  • Davalı olan tarafın yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde başvurmalıdır.
  • Davacı olan tarafın yerleşim yerine yakın olan aile mahkemesinde boşanma davası için başvurmalıdır. İki tarafında en az 6 aydır o ikamette bulunuyor olması gerekmektedir.

Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Bir boşanma davasında genellikle kadınlar çalışmıyorsa yada herhangi bir geliri yoksa mağdur duruma düşmektedir. Bu yüzden özellikle kadınların bu süreçte haklarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Boşanma sürecinde kadınların bir çok hakkı vardır. Mal paylaşımı ziynet eşyalarının alınması, nafakanın alınması evlilik sürecinde edinilen malların paylaşılması, müşterek çocukların velayetinin alınması bu haklardan sadece bazılarıdır. Dava sürecinde çoğunluğun yaptığı genel bir yanlış vardır. Kişiler davayı kendileri takip etmek istemekte, hukuki bilgisi olmayan kişilere dilekçe yazdırmaktadır. Ne yazık ki bu davranışlar özellikle bir çok kadının hakkını aramak amacıyla çıktığı yolda hakkını kaybetmesine yol açmaktadır. Daha da kötü tarafı şudur ki o hak kaybını anladıklarında bir boşanma avukatına gitseler bile iş işten geçmiş olabilmektedir. Özellikle mal paylaşımı konusunda tecrübeli bir aile avukatının sürece katkısı yadsınamaz derecede çoktur. Eğer bir boşanma davası açacaksınız bir hak kaybına uğramak istemiyorsanız mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmenizde fayda olacaktır.

İddet Süresi Nedir?

 İddet süresi bir kadının boşandıktan sonra evlenme yasağı için konulmuş olan süredir. Bu süre Türk medeni kanuna göre düzenlenmiş ve 300 gün olarak belirlenmiştir. Dışarıdan bakıldığında bu süreye neden ihtiyaç duyulduğuna dair sorular olsa da iddet süresi toplumsal yaşamın düzeni için önemlidir. Boşanmadan sonra kadının hamile kalma ihtimaline ve yeni bir çocuğun doğması ihtimaline karşın bu süre belirlenmiştir.Çünkü bu süre içerisinde olan bir çocuk kadının boşandığı eşinin kütüğünerahat bir şekilde yazılabilecektir.Böylece iddet süresi hem  yeni doğacak çocuğun geleceğini koruma altına almakta hem de ortaya çıkacak velayet problemlerinin önüne geçmektedir.

 İddet Süresini Kaldırmak Mümkün Mü?

İddet süresini kanundaki belirli hallerle kaldırmak mümkündür. Kadının doğum yapması,hamile olmadığını raporla ispatlaması ayrıldığı eşinin eşiyle tekrar evlenmek istemesi hallerinde yazılı başvuru yapılarak kaldırılabilir. Diğer hallerde hiçbir şekilde iddet süresi kaldırmak mümkün değildir.

 Velayet Davası Nedir?

 Velayet davaları boşanma sürecinde ya da daha sonra açılabilen dava türüdür. Boşanma sonrasında çocukların anne ya da babada kalmalarına karar verilmesi  içinaçılan dava türüdür.Kanuni bir zorunluluk bulunmadıkça velayet hem anneden hem babadan alınmaz. Çocuklar 18 yaşına geldiğinde kendi fikirleri sorulur.Fakat daha küçük yaştaki çocukların velayetlerinin verilmesi için hakim çocuğun yararını gözeterek hem de şahit-dinleyerek bir karar verir ve velayetinin kimde kalacağını kararlaştırır.Velayet davaları genelde çok fazla uzamaz.

Velayet Davası Hangi Durumlarda Babaya Verilmektedir?

Velayet hakkı genelde anneye verilen bir haktır fakat bazı durumlar vardır ki annenin çocuğuyla ilgilenmesi oldukça zor ve imkansızdır. Böyle durumlarda velayet bazen babaya verilmektedir. Bu durumlara örnek vermek gerekirse annenin akıl sağlığının yerinde olmaması, maddi ve manevi olarak çocuklarına yeterli gelememesi gibi durumlar velayetin babaya verilmesinin en büyük sebeplerindendir. Velayet davalarında aile hakimleri ön koşul olarak çocuğun menfaatini düşünürler. Çocuğa İyi bir yaşam standardı sunacak taraf her zaman daha avantajlı konumda olacaktır. Bazı durumlar vardır ki hem anne hem de baba çocuğa bakacak imkana sahip değillerdir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında da çocuk maalesef çocuk esirgeme kurumuna verilmektedir.

Boşanma Avukatını Nasıl Belirlemeliyim?

 Eskişehir boşanma avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuz boşanma davaları konusunda yılların verdiği bir tecrübeye sahiptir. Şu anda bu sayfaları okuyorsanız sizin de bir boşanma avukatına ihtiyacınız vardır ya da olacaktır. Boşanma sürecinde avukatınız sizin yol arkadaşınız olacaktır. Nasıl ilerleyeceğinizi bilmediğiniz bu yolda size rehberlik yapacaktır. Bu yüzden bu süreçte avukatınızı iyi seçmeli alanında uzman olduğuna emin olmalı ve bu tür dosyalara sürekli olarak bakan birisi olmalıdır. Eğer avukatınız iyi olursa tüm haklarınızı karşı taraftan sonuna kadar alır ve güven içerisinde bu süreci sonlandırırsınız.Unutmayın ki vekaleten devam edilecek bir dava öncelikle güven ve şeffaflığa dayalı olmalıdır böylelikle kafanızdaki acabalardan da kurtulmuş olacaksınız.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button