İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartları nelerdir?

 

İşe iade davası şartları en sık araştırılan konuların başında yer alıyor. Genelde kişiler hukuk bürolarını arayarak bu sorunun yanıtını araştırıyor. Ülkemizde iş kanunun kapsamında hep çalışanların hem de işverenlerin hakkının korunduğu yasalar bulunuyor. Bazı işverenler hiçbir gerekçe sunmadan çalışanın iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işten haksız ve nedensiz yere çıkarılan kişiler iş kanunu gerekliklerini yerine getiriyorsa karşı dava açarak kazanması halinde işine geri dönebilir. Bu durum ile karşı karşıya kalan vatandaşların İşe iade davası şartları hakkında detaylı araştırma yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle ilgili soruya ilişkin merak edebileceğiniz tüm yanıtları sizler için kaleme aldık. Dava açmaya karar verdiyseniz detayları hakkında bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Eskişehir İşe iade davası

 

İşe iade davası şartları için detaylar herkes tarafından bilinmiyor. İşinden haksız yere çıkarılan, haksız yere ve hiçbir gerekçe sunulmadan iş sözleşmesi feshedilen kişiler genelde karşı dava açarak işine yeniden geri dönmeyi hedefliyor. Bu dava süreci hakkında ve şartları hakkında bilmeniz gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

Mevcut iş kanunu dâhilinde çalışıyor olmak: Çalışanın işe geri dönme davası açabilmesi için aranan ilk şart iş kanunu kapsamında çalışan bir işçi olması gerektiğidir. Bu şartı taşımayan kişiler ne yazık ki işe iade davası şartlarını yerine getirmediği için başvuruda bulunamaz.

İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması:  Ülkemizde geçerli olan iş kanununa göre iş sözleşmeleri iki şekilde yapılabilir. Birincisi süresiz ikincisi ise süreli olarak biliniyor. Eğer iş sözleşmesi feshedilen bir çalışansanız işe iade davası açabilmeniz için sözleşmenizin belirsiz süreli olarak imzalanmış olması gerekiyor. Yani belirli süreli iş sözleşmesi imzaladıysanız işe iade davası açmanız mümkün değildir.

İş sözleşmenizin işvereniniz tarafından feshedilmiş olması: İşe iade davası şartları arasında ilgili iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması da yer alıyor. İşveren tarafından fesih işlemi yapılmamışsa işçi işe alım davası açma hakkında sahip olmuyor.

İş yerinde en az altı aylık kıdem: İşçinin işe iade davası açabilmesinin bir diğer şartı ise mevcut iş yerinde en az 6 aylık kıdem hakkının bulunmasıdır. Eğer 6 aylık kıdem hakkından daha az bir hakkı bulunuyorsa işçi işe iade davası açma hakkına sahip olmayacaktır.

İş feshinin geçerli bir neden sunulmadan yapılmış olması: İşveren tarafından iş sözleşmesinin hiçbir dayanak ve gerekçe sunulmadan feshedilmesi de işçinin dava açma hakkına sahip olmasını sağlıyor. İşe iade davası şartları arasında belki de en önemli olanı bu kriterdir demek yanlış olmayacaktır.  Buna göre iş Kanunu 18. Maddede yer alan detaylara göre listeleyeceğimiz haller haksız fesih gurubunda yer alıyor;

İşçinin işverenin bilgisi dahilinde ve rızası olarak sendika faaliyetlerine katılması.

İşçinin işyerinde sendika temsilciliği görevini üstlenmiş olması

Siyaset, ırkı, cinsiyet, hamilelik durumu, doğum, ailevi konular, medeni durum gibi haller.

İş kanununa göre kadın işçilerin yasak olarak belirlenen tarihlerde işe gelmemesi durumunda.

Herhangi bir kaza veya hastalık durumunda işe mecburi devamsızlık yapma halinde

İşçinin işveren vekili olmaması: İşverenin yerine karar alabilen, işyerinde işveren kadar sözü geçen ve iş süreçlerini yöneten kişilere işveren vekili denir. İşçinin işveren vekili görevinde olması halinde, iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.

İşe iade davası süreçleri

Yukarıda belirttiğimiz koşulları taşıyan işçiler fesih durumunda işe iade davası şartları kapsamında hak sahibi olup, işe iade davası açabilirler. Bunlar dışındaki durumlarda işçinin işe alım davası açması ne yazık ki mümkün değildir. Dava açma şartlarını yerine getiren işçiler hemen dava açmak üzere dilekçe verip süreci başlayabilirler. Davalar üç şekilde sonuçlanabilir;

1.Davanın kabul edilmesi: davanın kabul edilmesi halinde, kabul tarih itibariyle işçinin 10 iş günü içerisinde işverene başvurması gerekir. Bu durumda yasalar gereğince işçi en fazla 1 ay içerisinde işe geri alınmak zorundadır. Aksi halde işverene bazı yaptırımlar uygulanabilir. Davanın kabul olması ve işçinin işverene başvurması halinde, işveren işçinin işe geri alımını kabul etmiyorsa işveren işçiye en az dört en fazla sekiz aylık tazminat ödemek zorunda kalır. Tazminatın yanı sıra işçinin diğer haklarını da tam olarak vermesi gerekir.

2.Davanın reddedilmesi: İşçinin dava sürecinin reddedilmesi, mahkemenin işvereni haklı bulması anlamına gelir. Feshin yasalar çerçevesinde geçerli nedenlere dayanmış olması işvereni bu durumda haklı kılar. İşe iade davasının reddedilmesi halinde yine de işçi tazminat, kıdem ve işveren tarafından verilmesi gereken diğer haklarını almak üzere dava açarak alabilir.

3.Davanın konusuz kalması durumu: Dava süreci başlamış olup, bu süetçe işçinin işe geri dönmesi ya da davadan vazgeçmesi halinde süreç davanın konusuz kalması olarak sonuçlanır. Bu durumda bile işçi işsiz kaldığı süre için en fazla dört aylık masrafını işverenden talep etme hakkına sahip olur.

 

Siz de haksız yere işten çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, ya da iş sözleşmenizin tarafınıza hiçbir gerekçe ve bilgi sunulmadan feshedildiğini düşünüyor ve iş kanunu şartlarını yerine getiriyorsanız işe iade davası şartları kapsamında dava açabilir haklarınızı arayabilirsiniz. Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, her durumda işçinin haklarının korunması temel görev olarak yansır.Bu konuda bir  iş hukuku avukatı ile hareket etmeniz yerinde olacaktır.

                                                                                                                 Arabulucu Avukat Elif Kocabaş

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button