Evlilik Sözleşmesi Nedir?

 

    Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi  Var Mıdır?

Evlenirken çiftlerin en çok sorduğu ve merak ettiği konuların başında evlilik sözleşmesi gelmektedir.Bu sözleşme nedir neden yapılır bu makalemizde kafalardaki sorulara açıklık getirmeye    çalışacağız. Bireyler evlenmeden önce yada evlilik sırasında kendilerini maddi olarak güvene alabilmek için bu tür bir sözleşme yapabilir ve böylece boşanma olursa bile herkesin alacağı vereceği mal miktarı net olacaktır.

Bu konu medeni kanunda mal rejim sözleşmesi olarak geçse de halk arasında evlilik sözleşmesi yada mal paylaşım sözleşmesi olarak bilinmektedir.Bu sözleşme detaylı bir şekilde ve uzman bir avukat tarafından hazırlanırsa evlilik sırasında ve evlilik sonrasında mal varlıklarının nasıl yönetileceği ve paylaşılacağı konusunda net bir durum ortaya çıkar. Taraflar birbirini yıpratmadan ve süreç uzamadan mal varlığı paylaşımı da yapılmış olur.

Peki bu kadar önemli olan bir belgenin hazırlanması basit midir? Aslında evet ama bu sözleşmeyi tarafların hak kaybına uğramaması için uzman hukukçu hazırlamalıdır. Maddeler gayet net olmalı ki sonrasında karmaşaya mahal verecek bir sonuç ortaya çıkmasın.

Evlilik Sözleşmesi( Mal Rejimi ) Ne Zaman Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi evlilik sırasında yapılabileceği gibi evlenmeden önce başvuruda bulunarak da yapılabilir. Yani iki yolu vardır.

Birinci yol olarak taraflar bir aile hukuku avukatı ile görüşerek sözleşmeyi detaylı bir şekilde hazırlatırlar ve bu sözleşme ile notere gidip iki tarafında onayının alınmasıyla sözleşmeyi onaylatırlar ve sözleşme yürürlüğe girer.Fakat taraflar bu sözleşmeyi kendileri hazırlamaya kalkarlarsa iki taraftan birinin hak kaybına neden olabilir ve maddeler farklı anlamlara yol açacak şekilde hazırlanabilir. Bu yüzden bu anlaşmayı uzman bir kişinin hazırlaması yararınıza olacaktır

Bir diğer yöntem ise evlenme başvurusu ile beraber yapılan mal rejimi sözleşmesidir. Evlenme dairesine mal rejimi sözleşmesi yapılacağı bildirilir veya evlendirme memuruna yapılacak bir beyanla da sözleşme geçerli sayılmış olur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta evlilik sözleşmesinin detaylı ve net hazırlanması gerektiğidir.

     Kanunda;

4721 sayılı TMK’nun Kişisel mallar 1. Kanuna göre başlıklı 220. maddesi – Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, 3. Manevî tazminat alacakları, 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler. -2. Sözleşmeye göre başlıklı 221. maddesi- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

4721 sayılı TMK’nun 2. Sözleşmeye göre başlıklı 221. maddesi- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle şahsi  mal varlıklarının  gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağına da karar verebilirler kanun bunu net bir şekilde açıklamıştır.

Evlilik Sözleşmesinin Çeşitleri Nelerdir?

Yukarıda bu sözleşmenin ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde açıklamıştık. Şimdi ise mal rejimi sözleşmesinin çeşitlerine göz atalım.

Edinilmiş Mallara Katılma:Bireyler evlilikleri boyunca birlikte kazandığı malları evlilik sonrasında ortak olarak yarı yarıya paylaşabilir. Bu kanun tarafından verilmiş bir haktır.Eşler evlilik öncesi ve sırasında bir sözleşme yapmamışsa boşanma davasında bu rejim uygulamaya konulur.Fakat unutulmamalı ki bireyler evlenmeden önce sahip oldukları mallardan birbirine karşı sorumlu değildir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi:Bu sözleşmeye göre her eş kendi malını kendine saklayacak birbiriyle paylaşmayacaktır.İki taraf da diğerinin malını istememekle kendi malından da bir şey vermeyecektir.

Paylaşımlı Mal Ayrılığı:Bu paylaşım türünde ise eşler önceden kendi sahip olduğu malları korurlar onlara kimse karışamaz fakat evlilikleri boyunca beraber çalışarak elde ettikleri yani beraber kazandıkları malları paylaşırlar. Fakat iki taraf da birbirinin borcuna karışmaz bu konuda sorumluluk alamaz.

Mal Ortaklığı: Son olarak bu paylaşım türünde ise kişilerin şahsi mal varlıkları bi köşede durur paylaşıma kesinlikle konu değildir bir de yine tarafların belirlediği ortak mallar vardır ve bu mallar üzerinde iki taraf da söz sahibi olacaktır.Yani bi kişisel bir de ortak malın varlığı söz konusudur.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Bu tür sözleşmeler önce taraflar arasında maddeler bir aile hukuku avukatı öncülüğünde kararlaştırılır ve noter huzurunda iki tarafında onayı alınarak yürürlüğe girer.Evlilik sözleşmesi ne zaman imzalanırsa yürürlük tarihi o zamandır.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerliliği Ne Zamana Kadar?

Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği gibi evlilik sözleşmesinin son bulacağı haller de vardır .

Eşlerden birinin hayatını kaybetmesi sonucu sözleşme sona erer

Taraflar başka bir mal rejimi kabul ettiğinde de yine sözleşme sona erecektir.

Evlenirsem Evlilik Sözleşmesi Yapmalı Mıyım? Bunun Yararı Yada Zararı Ne Olur?

Evlilik sözleşmesi yada mal rejimi anlaşması yapmak tamamen kişilerin özgürlüğündedir. Bunu imzalamak yada imzalamamak.Asıl soru burada karşımıza çıkıyor. Çiftler çok büyük heyecanlarla evlenmekte fakat ne yazık ki bazen evliliklerde her şey istendiği gibi gitmemektedir . Hal böyle olunca insanlar aile mahkemesine,boşanmak için bir boşanma avukatının yolunu tutuyor, maddi ve manevi tazminat davası açabiliyorlar.Her ne kadar başta yapılan bu sözleşme birbirine güvensizlik gibi görülse de tarafların mal varlığı anlamında rahat etmesini sağlamaktadır.

SONUÇ OLARAK; bu sözleşmenin adı kanunda tanımlanmış haliyle MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİDİR. Hukuki olarak evlilik sözleşmesi diye bir tanım söz konusu değil bu tamamen halk dilinde olan bir söylemdir. Eğer böyle bir sözleşme hazırlatacak olursanız eskişehir avukat hizmeti veren hukuk büromuzla iletişim geçmeniz önerilir.

Av. Arb. Elif KOCABAŞ

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button