Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Nasıl Başvurmalı?

Ülkemizde iş alanında çalışanların en çok maruz kaldığı sorunlardan biri de, işletme tarafından maaşının belirtilen süreçte ödenmemesi ve bu durum karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğidir. Kadın ve erkek çalışanlar fark etmeksizin oldukça yaygın bir durum olan bu durum karşısında çalışanların öncelikle atması gereken bazı adımlar söz konusudur. İş Kanununda yer alan ilgili madde gereğince işletme tarafından çalışana maaş ödenmemesi durumunda çalışan birey yasalar doğrultusunda hakkını arayabilir. Aynı şekilde İş Kanununda yer alan ilgili madde gereğince her işletme çalışanlarına her ay düzenli olarak maaşını ödemesi mecburidir.

 

İşletme Sahibi Çalışanın Maaşını Geciktirebilir mi?

Türkiye’de yaygın olarak görülen durumlardan biri de işletmelerin çalışanlarına zamanında maaş ödemesi yapmamasıdır. Bu durum beraberinde çalışanlar açısından çoğu zaman ciddi olumsuzluklara ve ekonomik yönden güçlük çekmesine yol açabiliyor. Bilinenin aksine İş Kanununda yer alan ilgili maddede de açık bir şekilde belirtildiği üzere işletme sahibi çeşitli nedenlere bağlı olarak çalışanların maaş ödemesini geciktirebilir. İşletme sahibinin sağlık sorunlarına maruz kalması, işletmenin yangın ve deprem gibi durumlara maruz kalması gibi durumlarda işletme sahibi bu haktan faydalanabilir. Ancak işletme sahibi çalışanın maaş ödemesini ödeme gününden itibaren maksimum 20 günlük süre kadar geciktirme hakkına sahiptir. Dolaysıyla işletme sahibi tarafından örnek olarak piyasada sorunlar bulunuyor, bu ay yeteri düzeyde mesai yapamadık gibi klasik söylemler İş Kanunu açısından herhangi bir geçerlilik taşımıyor.

 

Maaşı Ödenmeyen Çalışanın Hakları Nelerdir?

Maaşı ödenmeyen kadın ve erkek çalışanların bu kapsamda birçok yasal hakları söz konusudur. Maaşı zamanında ödenmeyen çalışan tercihi doğrultusunda ilgili işletmede mesai yapmama hakkına sahiptir. Ayrıca işletme sahibi tarafından bu eylem grev eylemi olarak görülmesi de söz konusu değildir. Dolaysıyla işletme sahibi tarafından çalışan işe mazeretsiz olarak gelememe gibi bahaneler üretilmesi söz konusu değildir. Tüm bunlar haricinde işletme sahibi tarafından çalışanın yerine yeni bir elemanın işe alınma hakkı da söz konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği  üzere işletme sahibinin 20 gün içerisinde çalışana maaş ödememesi durumunda çalışan bu kapsamda yasal yönden şikayetçi olma hakkına sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, çalışanın ilgili işletmeyi 20 günlük süreç kapsamında bu sürenin bitmesinden 6 gün sonrasında bu eylemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolaysıyla bu zaman diliminin aşılması durumunda çalışan tüm haklarından mahrum kalıyor.

 

Maaşı Ödenmeyen Çalışanın Bilmesi Gereken Diğer Ayrıntılar

Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanın tercihi doğrultusunda tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshedebilir. Bununla birlikte ihbar tazminatı haricinde yol giderleri, yemek giderleri, fazla mesailer, düzenli olarak yapılmış ikramiye ücretleri ve benzeri türden tüm ödemeleri de talep etme hakkına sahiptir. İşletme sahibi tarafından yukarıdaki tüm hakların sunulması zorunludur. Aksi durumda çalışan tamamen kendi rızası doğrultusunda haklarını yasal çerçeveler dahilinde arayabilir. Ayrıca tüm bu kapsamda genellikle çalışanlar haklı olduğundan mahkemeler çoğunlukla çalışan lehine kararlar sunabiliyor. Ayrıca işletme sahibi tarafından çalışana ödenmeyen her günün mevduatı ise yasal faiz kapsamından hesaplanarak işletme sahibi üzerinden tahsil ediliyor. Diğer bir ifadeyle çalışan geç zamanlı olarak ödenen maaşını yasal faiziyle birlikte talep etme hakkına da sahiptir.

 

Maaşı Ödenmeyen Çalışan Hangi Kuruma Başvuru Yapmalıdır?

İster kadın olsun ister erkek olsun tüm çalışanların hakları İş Kanunu dahilinde koruma altına alınmıştır. Söz konusu olan bu yasal haklardan biri de maaşı zamanında ödenmeyen çalışanların bu durum karşısında hangi yasal kuruma başvuru yapmasıdır. Bu duruma maruz kalan çalışan il veya ilçe fark etmeksizin bağlı bulunduğu Çalışma Ve İş Kurumu Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan kısa bir süre içerisinde kurum tarafından ilgili işletmeye tebligat belgesi gönderilir. İşletme sahibi tarafından bu belge alınarak belirtilen tarihte işletme sahibi ve çalışanın mahkemede hazır olması gerekiyor.

 

Yargıtay Kurumu Bu Konu Hakkında Beyanı Nedir?

Bilindiği üzere ülkemizde iş sahalarındaki durumlarda Yargıtay kurumu tarafından da beyanlar aktarılabiliyor. Dolaysıyla maaşını zamanında alamayan çalışanlar açısından da kurum tarafından beyanlar sunuluyor. Kurum bu durum karşısında çalışanların ilgili işletmeden ayrılarak kendisine yeni bir iş bulması tavsiye ediyor. Yargıtay kurumuna göre, çalışan iş sözleşmesini feshederken ayrıca işletme sahibine ihtarname belgesi de göndermelidir. Bu belgede süresi dolduğu halde maaşın zamanında ödenmediğine dair uyarılarda bulunması gerekiyor.

 

20 Günlük Süreye Dikkat

Çalışanların maaşını zamanında alamaması özellikle ekonomik sıkıntılar yaşaması anlamına geliyor. Asgari ücret üzerinden geçinen milyonlarca kadın ve erkek çalışanlar ekonomik yönden sorunlar yaşamaması açısından bu maaş miktarını her ay düzenli ve eksiksiz bir şekilde alması gerekiyor. Yukarıda da belirtildiği üzere işletme sahibinin sağlık sorunları, deprem, yangın gibi durumlar karşısında çalışanlarının maaşını en fazla 20 günlük süre kadar geciktirme hakkına sahiptir. Dolaysıyla bu sürecin aşılması durumunda çalışana yasal olarak hak arama yolu açılıyor. Bu durum haricindeki tüm eylem ve söylemler yasal kapsam dışında tutuluyor. Dolaysıyla çalışanların maaşının zamanında ödenmemesi konusunda işletmeler tarafından çeşitli geçersiz bahaneler de öne sürülebiliyor. Bu durum karşısında çalışanların işletme sahibinin hangi durumlarda ve kaç günlük süreç kapsamında maaşı geciktirme hakkına sahip olduğu yönünde bilgiler taşıması gerekiyor.

 

Çalışana Tavsiyeler

Kadın ve erkek çalışanlara bu kapsamda bazı önemli tavsiyeler yapılması mümkündür. Maaşı zamanında ödenmeyen veya geçersiz nedenler doğrultusunda geciktirilen çalışanlar yasal kuruma başvuru yapmadan önce işletme sahibini bu konuda uyarması önerilir. Bu sayede yasal kurum başvurusu öncesinde işletme sahibiyle çalışan arasında daha kolay bir şekilde anlaşma sağlanabilir. Çalışan tarafından sunulan uyarı türü de ileride hukuksal durumlar bazından yazılı veya ihtarname olarak gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Yazılı biçimde gerçekleştirilen uyarıda maaşın ödenmemesi sebebiyle işletmede mesai yapılamayacağı veya bu durum karşısında işten ayrılacağı açık bir biçimde dile getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, çekingen davranan veya işletme sahibinden çekinen kadın ve erkek çalışanlar bu ve benzeri durumlarda da ciddi anlamda zorluk çekebiliyor. Ancak yukarıdaki durum maaşını doğrudan herhangi bir banka şubesinden çeken veya makbuz belgesi karşılığında alan kadın ve erkek çalışanlar açısından geçerlidir.

 

Maaşı Ödemeyen İşveren Yasal Başvuru Sonrasında Maaşı Öder mi?

Çalışanlar tarafından en çok merak edilen ayrıntılardan biri de, maaşı ödemeyen işverenin yasal başvuru sonrasında maaşı ödeyebilir mi sorusudur. Tüm iş alanlarındaki işveren ve çalışanlar yasal kapsamda yer alıyor. Dolaysıyla iş sahalarında maruz kalınan en küçük haksızlıklarda çalışanların doğrudan ilgili yasal kurumlara başvurması gerekiyor. Bu eylem gerçekleştirildiği takdirde işverenden yasalar doğrultusunda kıdem tazminatı ve diğer ödemeler talep edilir. İşveren sunulan talepleri yerine getirmediği durumda ise aynı şekilde yasalar doğrultusunda cezai işlemlere maruz kalabilir.

Daha detaylı bilgi için iş hukuku avukatı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button