Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Mal rejimi ve katılma alacağı 01.01.2002’de Türk medeni kanununun yürürlüğe girmesiyle eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Eşler bu tarihten sonra evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları mallar da ortaktırlar. Taşınmaz ya da taşınırın kadın ya da erkeğin üzerine olmasının bir önemi yoktur. Mal rejimi davası boşanma davasıyla beraber açılacağı gibi boşanma davası kesinleştikten sonra da açılabilir. Boşanma davasıyla beraber açıldığı zaman boşanma karara bağlanıp kesinleşinceye kadar mal rejimi davası bekletici mesele yapılır. Yani önce boşanma sonra mal paylaşımı yapılır. Kötüniyetli olarak eşlerden birisinin mal kaçırma ihtimaline karşılık mahkeme tarafından mallar üzerinde tedbir kararı uygulanmasını talep edebilirsiniz. Mal rejimi davası nispi harçlandırmaya tabidir dava değeri kadar mahkemeye harç yatırmak gerekmektedir. Ayrıca bir taşınmazdan kira geliri var ise eşler bunda da ortaktırlar. Mal rejimi davası kapsamında bir avukattan yardım almak elzemdir. Uzmanlık gerektiren bir dava olup yapacağınız usuli bir hata geri dönülmez sonuçlara yol açabilir.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button