Vasi Tayini Ve Vesayet Davası Nedir?

   Vasi Ataması(Vesayet) Nedir ?

       Vasi kelime anlamıyla 18 yaşına gelmemiş çocuklara yada kanun yoluyla kısıtlanmış kimselere yasal olarak atanan temsilci anlamına gelmektedir.

Diğer bir söylemle kendi işini kendi göremeyen ve hak kaybına uğranması istenmeyen kimselere veli olarak atanan kimseye vasi denir.Vasi atanması için bir çok sebep karşımıza çıkabilir ve vasi atanmasına ihtiyaç duyulabilir.Bu atamanın gerçekleşmesi için vasilik durumunu netleştirecek olan kuruma da vesayet denir. Vesayet aynı zamanda bir kamu görevidir.Vasilik atamasını yapacak vesayet kurumu da sulh hukuk mahkemelerdir.

Vasi ataması vesayet altına alınan kişilere onun maddi manevi bütün haklarını korumak,hukuki işlemlerde onu temsil etmek için yapılmaktadır.

Vasi Tayini Hangi Durumlarda Yapılır?

 Vasi atamasının oluşabilmesi için bir takım şartların oluşması ve mahkeme huzurunda bu durumun ispat edilmesi gerekmektedir.Bu haller iki ana başlık altında toplanabilir.

 • Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Vasi Atanması;

18 yaş altındaki çocuklara veli olarak genelde anne babaları ön plana çıkar. Fakat velisi bulunmayan çocuklarda vasi atama durumu ortaya çıkmaktadır. Çocuğun haklarını korumak,alınacak kararlarda söz sahibi olacak birisi vesayet ile seçilir. Yaşı küçük olup da velisi bulunmayan çocuklara vasi ataması yapılması kanuni olarak bir zorunluluktur.

 • Kısıtlılık Sebebiyle Vasi Atanması ;bir çok hal kısıtlılık kapsamına girmektedir ve bu haller medeni kanunda belirtilmiştir. Bunlar;
 1. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
 2. Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı 
 3. Kötü yaşam tarzı 
 4. Kötü  yönetim
 5. Savurganlık
 6. Hapis Cezası
 7. Kişinin kendi talebi

Burada dikkat çeken madde kişi kendi rızası ile de mahkemeye dava açarak kendisine vasi tayini yapılmasını sulh hukuk mahkemesinden isteyebilir.

Vasi Tayini Nasıl Yapılır?

Vasi tayini için vatandaşların gerekli şartlar oluştuğundan öncelikle bu konuda uzman bir avukattan yardım almaları kendi menfaatlerine olacaktır. Çünkü vasi tayini yapılması için sulh hukuk mahkemesine vasi tayini dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Vasi tayini dilekçesi bir avukat tarafından hazırlanırsa hak kaybınız ve yanlış bir adım atmanız önlenmiş olacaktır.

Vasi Seçimi Neye Göre Yapılır?

          Vasi seçimi yapılırken kişinin yararı ön planda tutulmaktadır. Seçim yapılırken öncelikle kişinin kendisine yada ana ve babasına fikirleri sorulabilir fakat kararı verecek olan hakim, vasinin vesayet altındaki kişiye ulaşabilmesi ve onun hukuki faydasını korumak için vesayet altındaki kişinin yerleşim yerine yakın olan birinin seçimine karar verebilir. Böylece uzaklık ve ulaşılmazlık sorunu ortadan kalkmış olacaktır.

Vasi Olamayacak Kişiler Kimdir?

Genellikle reşit, aklı başında kişiler vasi olarak atanıp vesayet altında olanlara rehberlik edebilir. Ama bazı kişiler vasilik özelliği taşımazlar.Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Reşit olmayanlar
 • Kısıtlılar
 • Kamu hizmetinden yasaklı olanlar
 • Haysiyetsiz bir yaşam sürenler
 • Vesayet altına alınacak kişi ile arasında çıkar çatışması olanlar vasi olarak atanamayacaktır.
 • Yukarı saydığımız özellikleri taşıyanlar gönüllü bile olsa hakim tarafından üstün yarar gözetilerek alternatif bir vasi seçimine gidilir ve atama yapılır.

Vesayet Davası Nasıl Açılır ?

Vesayet davası vesayet altına alınacak kişinin bulunduğu yerdeki yerel sulh hukuk mahkemesinde açılır. Bu dava açılırken kişinin neden vesayet altına alınması gerektiği ve aynı zamanda gerekçeyle beraber ortadaki yasal deliller sulh hukuk mahkemesine sunulmalıdır. Böylece hakimin kararı vermesi daha kolay olacaktır. Delillerin yanında şahitler de mahkemede dinletilmeli, şüpheye yer kalmamalıdır.Tüm bunlardan sonra mahkeme gerekli delilleri ve şahitlerin dediklerini değerlendirir.Gerekli görürse kararı hemen çıkartabilir, bazen kısıtlılar için hastaneye sevk edip ilgili birimden doktor raporunu da bekleyebilir. Bu iki sonuç da muhtemeldir. Mahkemeye vasi atadıktan sonra yasal vasilik süresi 2 yıldır ve bu süre her başvuruda 2 yıl olarak yenilenir.

Sonuç Olarak; vasilik zor bir görevdir ve zaman zaman sulh hukuk mahkemeleri tarafından vesayet altına alınan kişinin yararı gözetilerek vasi denetlenir. Vasinin banka hesapları,vesayet altında olan kişi adına yaptığı harcamalar vs hepsi sulh hukuk mahkemesi tarafından denetime tabiidir.

Vasi vesayet altına alınan kişi için yaptığı bütün işleri bir deftere not tutup belgelemek zorundadır aksi halde mahkemenin denetiminde sıkıntı yaşayabilir.Zor olduğu için ve ayrı bir zaman ve emek gerektirdiğinden vasi atanan kişilere dava açılan mahkemeden maaş talep edilebilir.Maaşın miktarı ve bağlanma şekli de mahkemenin takdirinde olacaktır.Eskişehir Vesayet Davası konusunda uzman avukat kadromuzla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Vasi Tayini Dilekçe Örneği 2021

 

 

ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

VASİ TAYİNİ
İSTEYEN DAVACI       : …………………
(adres)

VEKİLİ                       : Av. Elif Kocabaş
Gökmeydan Mh. Sarmaşıklı Sk No:1/14  Odunpazarı/ESKİŞEHİR

KISITLI ADAYI             :  …………….
(adres)

KONU                           : Vasi tayini talebidir.

AÇIKLAMALAR          : Ekte kimlik fotokopisi bulunan ve kendisine vasi tayini istenilen …x…., 10/05/1935  doğumlu ve 80 yaşında olup, vasi tayini talep eden davacı müvekkil ……..x….’in kızıdır.

Vasi tayini talep eden davacı ………, rahatsız olan annesi ….x… e çok uzun süredir bakmakta olup, tüm ihtiyaçlarını ve tedavilerini karşılamaktadır. Vasi tayini istenilen ………. bugüne kadar hastanelerde çeşitli tedaviler görmüş olup, artık konuşamamakta, yürüyememekte ve hatta hareket edememektedir.

Kendisine vasi tayini istenilen …..y……… bugüne kadar, 1 kez beyin ameliyatı, 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş olup, uzun süreler tedavi amacıyla hastanelerde kalmıştır. Kendisine vasi tayini istenilenin geçirdiği ağır rahatsızlık ve tedavilere ilişkin klasör halinde tüm evrakları da ilgili hastanededir.

Hakkında vasi tayini istenilenin hareket edemediği ve hareket ettirilmesinin riskli olduğu gözetilerek, vasi tayini istenilenin ikametgahında sağlık tetkik ve kontrollerinin yapılmasını ve sayın mahkemenize rapor halinde sunulmasını, akabinde kısıtlı adayına davacı müvekkilin vasi olarak atanmasını talep etmekteyiz.

Bu nedenlerle davacı müvekkilin, annesi ….x…’e vasi tayin edilebilmesi için Sayın Mahkemenize müracaat etme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUK SEBEPLER   : MK, BK, HUMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : X X X

 İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle,

Konuşamayan, hareket edemeyen ve kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ……… T.C. Kimlik Numaralı xin kısıtlanmasına, müvekkil Y’nin ise annesi xz’e vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 10/05/2019

SAYGILARIMIZLA
Vasi Tayini Talep Eden Davacı
……………
VEKİLİ
Av. Elif Kocabaş

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button